عشق سه حرفی

تنها تو ک باشی کنار من دلم قرص است
اصلا تمام قرص ها جز تو ضرر دارند
آرامش آغوش تو از چشم من انداخت
امنیتی ک بیمه های معتبر دارند..

/ 3 نظر / 23 بازدید